Kierownictwo - Policja Lubuska

Kierownictwo

Kierownictwo

NADINSP. HELENA MICHALAK

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp.

 

 

mł.insp. Bogdan Piotrowski

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

 

insp. Jerzy Głąbowski

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

insp. TOMASZ KŁOSOWSKI

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.