Akty prawne - Policja Lubuska

Akty prawne

Akty prawne

Zasady etyki zawodowej policjanta

Zarzadzenie KGP w sprawie hierarchiczności w Policji

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

 

Karta Narodów Zjednoczonych
Konwencja Praw Dziecka
Międzynarodowa Konwencja dotycząca likwidacji dyskryminacja rasowej
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Protokół Dodatkowy do KwSLWFDK
Protokół fakultatywny do MPPOiP
Wzorcowe Reguły Postępowania z Więźniami
Deklaracja Praw Mniejszości Narodowych, Etnicznych, Religijnych i Językowych
Drugi Protokół Fakultatywny do MPPOiP
Konwencja dotycząca likwidacji dyskryminacji kobiet
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

 

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego
Europejska Karta Społeczna
Europejska Konwencja Praw Dzieci
Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka
Protokół nr 4 do KwSLWFDK
Protokół nr 6 do KwSLWFDK
Protokół nr 7 do KwSLWFDK
Protokół nr 12 do KwSLWFDK
Protokół nr 13 do KwSLWFDK