Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

W dniu 31 grudnia 2018r. kończy się realizacja projektu flagowego pn.: „Nie dla narkotyków- zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko - niemieckim”.

W dniu 31 grudnia 2018r. kończy się realizacja projektu flagowego pn.: „Nie dla narkotyków- zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko -  niemieckim”.

Projekt był realizowany w latach 2016-2018 przez:

- Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu – Partnera wiodącego,

- Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.,

- Dyrekcję Policji w Görlitz.

Realizacja projektu przyczyniła się do wypracowania oraz podpisania w dniu 24.09.2018 r. Protokołu Końcowego w sprawie procedur wymiany informacji i doświadczeń w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości narkotykowej między Dyrekcją Policji w Görlitz a Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu.

W ramach projektu na terenie obszaru wsparcia została zorganizowana wspólna kampania społeczna „Narkotyki?! Co dalej…”, w ramach której funkcjonariusze przeprowadzili spotkania profilaktyczne w szkołach z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Wzięło w nich udział ponad 15 tys. osób po obu stronach granicy.

Realizacja projektu przyczyniła się również do podniesienia kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników policji polskiej i saksońskiej, zajmujących się tematyką narkotykową dzięki zorganizowanym szkoleniom w ITCCCL w Legionowie, wspólnym seminariom, hospitacjom, spotkaniom dotyczącym wymiany doświadczeń.

W celu wzmocnienia skuteczności policji jednostki pogranicza zostały wyposażone                w materiały prewencyjne (walizki demonstracyjne, broszury, informatory, filmy profilaktyczne) oraz nowoczesny specjalistyczny sprzęt, m.in.: podręczne analizatory substancji narkotycznych, chromatografy gazowe, kamery cyfrowe i termowizyjne, skaner w technologii 3D, specjalistyczny samochód operacyjny zintegrowany z urządzeniem posiadającym system analizy narkotyków. Policja saksońska rozbudowała moduł „No to Drugs” na platformie internetowej policji Police in the Team (PiT).

Wartość projektu 1.110.355,24 euro, w tym dofinansowanie z EFRR 943.801,44 euro.

**Wartość projektu dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 536.454,66 euro,      w tym dofinansowanie z EFRR 455.986,28 euro.

Więcej informacji na stronie internetowej:  http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl

 

***Wartość projektu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 315.097,58 euro, w tym dofinansowanie z EFRR 267.832,69 euro.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://www.lubuska.policja.gov.pl/

 

****Wartość projektu dla Dyrekcji Policji w Görlitz 258.803,00 euro, w tym dofinansowanie z EFRR 219.982,47 euro.

Więcej informacji na stronie internetowej:  https://www.polizei.sachsen.de/

 

 

Projekt nr PLSN.04.01.00-02-0001/15 pn. „Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020