Aktualności

SPOTKANIE W RAMACH POLSKO – NIEMIECKIEGO PROJEKTU „NIE DLA NARKOTYKÓW…” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Na terenie województwa Lubuskiego w Żarach odbyło się spotkanie dotyczące realizacji polsko – niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską. W ramach tego przedsięwzięcia przedstawiciele Policji z komend wojewódzkich z Wrocławia, Gorzowa Wielkopolskiego i Dyrekcji Policji w Görlitz wypracowali wspólny program szkoleniowy dla funkcjonariuszy prewencji.

W dniach 16 - 18.01.2017 r. w Żarach odbyło się trzydniowe spotkanie dotyczące realizacji polsko – niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską. W ramach projektu funkcjonariusze policji zostaną przeszkoleni m. in. z wiedzy specjalistycznej związanej z przestępczością narkotykową, metod pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. Ponadto jednostki policji otrzymają nowoczesne narzędzia do pracy
z młodzieżą, rodzicami i pedagogami w postaci walizki demonstracyjnej oraz film. Natomiast do badań laboratoryjnych związanych z analizą substancji i środków odurzających zostanie zakupiony odpowiedni sprzęt.

Projekt pt. „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko  niemieckim” nr PLSN.04.01.00-02-0001/15 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020.