Ochrona środowiska - ZIELONA STREFA - Policja Lubuska

ZIELONA STREFA

Ochrona środowiska

Dane kontaktowe : Asp. Król Sławomir   - Wydz. dw z PG KWP w Gorzowie Wlkp.

 - koordynator ds. trans granicznego przemieszczania odpadów oraz nielegalnego składowania odpadów

tel. 95 738 12 86

fax. 95 738 12 95

e-mail: sekretariat.pg@go.policja.gov.pl

Wybrane akty prawne dotyczące zagrożeń związanych z nielegalnym składowaniem, magazynowaniem i utylizowaniem odpadów oraz niezgodnym z przepisami międzynarodowym przemieszczaniem odpadów:

  • Poziom Unii Europejskiej – UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 z dnia 14.06.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów
  • Poziom krajowy :

-  Ustawa z dnia 29.06.2007 r.  o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

-  Ustawa z dnia 06.06.1997 r.  Kodeks Karny  - Rozdział XXII Przestępstwa przeciwko          środowisku

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Delegatura w Gorzowie Wlkp.

 

ul. Kostrzyńska 48,

66-400 Gorzów Wlkp.

 

tel.: +48 95 7355220, 21

fax: +48 95 7355222

sekretariat@gorzow.pios.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

ul. Siemiradzkiego 19

65-231 Zielona Góra

tel.: +48 68-454-85-50

fax: +48 68-454-84-59

 

e-mail: wios@zgora.pios.gov.pl