Dlaczego warto zostać policjantem? - Policja Lubuska

Dlaczego warto zostać policjantem?

 

Ładowanie odtwarzacza...
 
 
Ładowanie odtwarzacza...
 

UWAGA

 

Kandydaci do służby w Policji oraz osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji,  chcący przygotować się do testu sprawności fizycznej i przystąpić do próby pokonania elementów toru przeszkód, będą mieli możliwość poćwiczyć:

  •  4 i 18.04 br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Śląska 20 w godzinach 16.30-18.00.
  • 25.04 br. roku  w godzinach 11.00-13.00 w sali gimnastycznej obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zlokalizowanym w Zielonej Górze przy ul Strzeleckiej 22.
  • 11.04. br. w godzinach 10.00-14.00 na sali gimnastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. Wojska Polskiego 69.

 

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990r o Policji).

 

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

 

- ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

- stabilne, stałe zatrudnienie;

- wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

- wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 2600 zł netto + dodatek służbowy;

- nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;

- prawa emerytalne po 25 latach służby w 55 roku życia;

- możliwość doskonalenia zawodowego;

- możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształcenie, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;

- prestiż zatrudnienia;

- służbę w organizacji zaufania społecznego;

- szeroki katalog specjalizacji;

- wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

- przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

 

I właśnie dlatego warto zostać Policjantem!