Dobór - Policja Lubuska

UWAGA

 

Kandydaci do służby w Policji oraz osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji,  chcący przygotować się do testu sprawności fizycznej i przystąpić do próby pokonania elementów toru przeszkód, będą mieli możliwość poćwiczyć:

- 5 i 19 września 2018 r., godz. 16.30-18.00 - sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego przy ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp.

- 12 i 26 września 2018 r., godz. 11.00-13.00 - sala gimnastyczna przy ul.Strzeleckiej 22 w Zielonej Górze

Na zajęciach kandydaci będą mogli przećwiczyć pod okiem instruktorów technikę pokonywania wybranych elementów toru sprawnościowego bez pomiaru czasu.

 

UWAGA

Komendant Główny Policji wyznaczył dodatkowy termin przyjęcia do służby w Policji wyznaczając go na dzień 20 sierpnia 2018 r.

UWAGA

Od dnia 16 czerwca 2018 r. dokumenty od kandydatów do służby w Policji przyjmowane będą  we wszystkich jednostkach garnizonu lubuskiego (za wyjątkiem KMP w Gorzowie Wlkp.) również  w soboty i niedziele.

 

 

 

 

UWAGA

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów i limitów przyjęć do służby w Policji w roku 2018, w ramach których garnizon lubuski realizował będzie przyjęcia do służby  w Policji w poniższych terminach:

21 maja 2018 r. - 12 osób

2 lipca 2018 r. – 50 osób

24 września 2018 r. – 40 osób

27 grudnia 2018 r. -  42 osoby

 

 

  UWAGA !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17.12.2013 r. zmieniającące rozporządzenie w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, które opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw, poz. 1663.

dobor2009 largea

I Ty możesz zostać policjantem… Lubuska policja ogłasza kolejny dobór w swoje szeregi.

O pracę w Policji już jest łatwiej. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły. Oznacza to, że kandydat może złożyć podanie o przyjęcie każdego dnia. Od chętnych nie wymaga się zaświadczenia o niekaralności. Zmieniły się również zasady przeprowadzania testów kwalifikacyjnych. O przyjęciu decydować będzie lista rankingowa. Więcej informacji na stronie www.policja.pl

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do podstawowych zadań Policji należą m.in.: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami pod numerami telefonów :

(95) 738 12 60, (95) 738 12 61, (95) 738 12 62

Wymagane dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze oraz we wszystkich Komendach Powiatowych woj. lubuskiego.