Lubuska Policja włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KWP Gorzów Wielkopolski

Lubuska Policja włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego

Data publikacji 25.05.2016

24 maja przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Wojewodą Lubuskim zorganizowali konferencję poświęconą współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie poszukiwania małoletnich zaginionych.

Uczestnikami spotkania byli policjanci – Naczelnicy Wydziałów Prewencji i Specjaliści ds. Nieletnich komend powiatowych i miejskich woj. Lubuskiego oraz pracownicy socjalni, kuratorzy zawodowi oraz pedagodzy szkolni. Uczestników konferencji przywitał Wojewoda Lubuski, Pan Władysław Dajczak. Anna Jurkiweicz - Wiceprezes Zarządu Fundacji ITAKA, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych przedstawiła działalność fundacji, omówiła procedury współpracy z Policją w zakresie poszukiwań  małoletnich zaginionych. Następnie podinsp. Mirosław Kaczmarek z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji zaprezentował  sposób działania systemu Child Alert – wdrażanego m.in. w przypadku uprowadzenia dzieci. Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gorzowie Wlkp. Danuta Przewoźnik, która zwróciła uwagę na wpływ komunikacji w rodzinie na zachowanie nastolatków oraz związane z tym przyczyny ucieczek młodych ludzi.

Jak wynika z danych Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. w 2015 roku lubuska policja prowadziła poszukiwania 467 osób małoletnich. Zdecydowaną większość stanowili uciekający z domów lub placówek opiekuńczo - wychowawczych  nastolatkowie w wieku 14-18 lat.

Większość zaginionych dzieci (95 proc.) zostaje odnaleziona w ciągu pierwszych 7 dni z powrotem trafia do swoich domów. W Polsce, co 2-3 dni zgłaszane jest Policji zaginięcie dziecka, które nie skończyło siedmiu lat, aż dwoje dzieci w wieku 7-13 lat zgłaszanych jest prawie codziennie.

Jak zapobiegać zaginięciom i ucieczkom? 

Młodsze dzieci są ciekawe świata i nie są w stanie ocenić grożącego im niebezpieczeństwa. Przyczyną większości zaginięć małych dzieci jest brak należytej opieki. Zdarza się, że dzieci padają ofiarą przestępstwa. Wiele z zaginięć w tym przedziale wiekowym to także tzw. porwania rodzicielskie.

Przy zaginięciu małego dziecka szczególnie ważny jest czas. Najmłodsi są narażeni na większe zagrożenia. Zagubienie w lesie, wpadnięcie do rzeki lub wyziębienie – mogą mieć dramatyczne skutki. By ich uniknąć, należy pamiętać, aby nie zostawiać dzieci do lat 10 samych w domu czy bez opieki na podwórku. Dziecko jak najwcześniej powinno znać swoje imię i nazwisko oraz adres. Warto nauczyć również swoją pociechę zasad zachowania się wobec obcych osób. I najważniejsze: pamiętajmy, że to rodzice mają dbać o bezpieczeństwo swoich dzieci, dlatego to oni są zobowiązani do pilnowania dziecka, a nie dziecko pilnowania się rodzica.

Starsze dzieci potrafią już zadbać o swoje zdrowie i życie. Nie oznacza to jednak, że można pozostawić je samych sobie. Nastolatkowie szczególnie mocno potrzebują zainteresowania swoich rodziców. Nie można ignorować ich problemów, choć dorosłemu mogą wydawać się nie aż tak poważne, jak przestawia to nastolatek. Warto poświęcić im uwagę, rozmawiać, wiedzieć, z kim się przyjaźnią i jak spędzają wolny czas.

Gdy jednak dojdzie już do zaginięcia, natychmiast zgłośmy ten fakt na Policję.

Pamiętajmy również, że w od 2009 roku działa w Polsce Telefon w sprawie zaginionego dziecka współfinansowany przez MSW. Pod numerem 116 000 specjaliści z Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi pomagają w poszukiwaniu zaginionych dzieci zbierają i analizują sygnały od informatorów, weryfikują i przekazują policji. Psycholodzy i prawnicy dyżurujący przy telefonie 116 000 wspierają rodziny zaginionych. Telefon jest bezpłatny i działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

Opracowała: sierż.sztab. Agnieszka Stuhl

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii
Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.