ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WAKACYJNYCH KONKURSACH! - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KMP Gorzów Wielkopolski

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WAKACYJNYCH KONKURSACH!

Data publikacji 19.07.2016

Zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizuje działania prewencyjne, które wpisane zostały do Programu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w okresie wypoczynku letniego w 2016 r. wdrożonego przez Wojewodę Lubuskiego. W celu promocji zasad bezpiecznych zachowań podczas wakacji, zaplanowano m.in. organizację dwóch konkursów dla dzieci i młodzieży, tj.:

- konkurs plastyczny pn. „Bezpieczne wakacje bez alkoholu, adresowanydo uczniów klas IV-VI szkół podstawowych woj. lubuskiego,

- konkurs na plakat pn. „Wakacje wolne od uzależnień”, adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych woj. lubuskiego.

Celem konkursów jest propagowanie zasad bezpiecznych zachowań wśród dzieci
i młodzieży podczas wypoczynku letniego, edukacja i popularyzacja wiedzy na temat szkodliwości spożywania alkoholu oraz promowanie wśród najmłodszych zdrowego stylu życia. Należy wykonać rysunek (w formacie A4) lub plakat (w formacie A3), dowolną techniką, poruszającą wyżej wymienioną tematykę.

Co warto wiedzieć?

  • Konkurs odbywać się będzie w formule jednoetapowej (etap wojewódzki).

  • Dzieci i młodzież, za pośrednictwem rodziców lub szkół, powinna przesłać wykonane prace wraz z kartą zgłoszenia (załącznik do Regulaminu)
    w terminie do 20 września 2016 r. (data wpływu pracy do siedziby organizatora) pod adres: Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem: konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje bez alkoholu” lub konkurs na plakat pod hasłem „Wakacje wolne od uzależnień”.

  • Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia - Załącznik do Regulaminu.

  • Na odwrocie pracy plastycznej dodatkowo dopisać imię i nazwisko autora pracy.

  • Jedna osoba (autor) może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 września 2016 r. Komisja konkursowa przyzna: I, II i III miejsca, za które laureaci otrzymają nagrody – niespodzianki. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatora
i współorganizatorów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZABAWIE!

Szczegółowych informacji udziela:
podkom. Justyna Ławreszuk, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
tel. kontaktowy: (95) 738-15-79 / 70, faks: (95) 738-15-95
e-mail: justyna.lawreszuk@go.policja.gov.pl