Policjanci doskonalili swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

Policjanci doskonalili swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Data publikacji 30.03.2017

W dniach od 27 do 30 marca 2017 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze odbył się cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla policjantów Ogniw Patrolowo-Interwencyjnych, Dzielnicowych i funkcjonariuszy pełniących służbę w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych.

Szkolenie przeprowadzone zostało między innymi przez wykwalifikowanych, doświadczonych ratowników  medycznych Pana  Grzegorza Wesołowskiego,  Rafała Iwasieczko oraz Andrzeja Gedrangez Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Góraa także  przez lekarza medycyny Szymona Michniewicza. Zaproszeni goście  przeprowadziliwykład połączony z pokazem i praktycznymi ćwiczeniami  z zagadnień pierwszej pomocy przedmedycznej oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także przypomnieli policjantom zasady udzielania pierwszej pomocy.Policjanci uczestniczący w szkoleniu mieli możliwość sprawdzenia wiedzy teoretycznej i przećwiczenia na specjalnych fantomach imitujących człowieka. Prowadzący szkolenie przypomniał także zasady użycia tzw. AED czyli automatycznego defibrylatora zewnętrznego, który po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji czyli zastosowania impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii. Defibratory są to urządzenia, które zostały tak skonstruowane by osoby nieposiadające wykształcenia medycznego mogły użyć defibrylatora mając do dyspozycji obrazkową instrukcję obsługi, która to prowadzi krok po kroku i w zrozumiały sposób wyjaśnia w jaki sposób ułożyć chorego i jak umieścić na ciele chorego elektrody. Urządzenie samo ocenia rytm pracy serca i decyduje czy potrzebna jest defibrylacja. Badania naukowe szacują, że szansa na uratowanie pacjenta jest największa jeżeli defibrylacja zostanie wykonana w ciągu 2 minut od zatrzymania krążenia. W Zielonej Górze realizowany jest program „Bezpieczne Serce Zielonej Góry – Sieć AED”, dzięki któremu kolejne defibrylatory pojawią się w miejscach ogólnodostępnych, w budynkach użyteczności publicznej. Defibrylator taki już od kilkunastu miesięcy znajduje się w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze w pomieszczeniu oficera dyżurnego. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z pewnością przyczyniło się do zwiększenia świadomości policjantów w zakresie przedstawionej tematyki i było też okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń. Ponadto policjanci uczestniczący w szkoleniu mieli czas i okazję, aby w praktycesprawdzić swoją wiedzę oraz umiejętności, od których w przyszłości może zależeć ludzkie życie.

Serdecznie dziękujemy ratownikom oraz lekarzowi za wsparcie i nauczanie w dziedzinie podstawowych czynności  ratunkowych.

Po licznych badaniach stwierdzono, że wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć, jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia wskaźnik ten wzrasta w niektórych przypadkach nawet do 75%.

 

Źródło: nadkom. Małgorzata Stanisławska

KMP w Zielonej Górze