Zielonogórscy policjanci promowali swój zawód wśród młodzieży - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KMP Zielona Góra

Zielonogórscy policjanci promowali swój zawód wśród młodzieży

Data publikacji 13.11.2017

W komisariacie Policji w Sulechowie odbyło się spotkanie promujące zawód policjanta jako alternatywę dla młodych ludzi. Policjanci opowiadali o swojej ciekawej i pełnej wyzwań pracy, ale także stabilnych warunkach zatrudnienia i możliwościach rozwoju.

Policjanci z Wydziału Sztab Policji i Prewencji zielonogórskiej komendy miejskiej zorganizowali w komisariacie Policji w Sulechowie spotkanie dla uczniów klasy maturalnej, kształcących się w zawodzie technik logistyk w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.  Podczas spotkania policjanci zachęcali przyszłych absolwentów do związania swojej przyszłości z zawodem policjanta. Mundurowi opowiadali młodzieży o swojej ciekawej i pełnej wyzwań pracy, informując jednocześnie, że policjantem może zostać tylko osoba wyjątkowa, o ponadprzeciętnej odporności na stres, która potrafi doskonale odnaleźć się w każdej, nawet ekstremalnie trudnej sytuacji. Ponadto podkreślali też niebagatelne zalety zawodu policjanta w tym stabilne warunki zatrudnienia, dodatki finansowe do pensji oraz możliwości rozwoju w pełnej wyzwań służbie. Podczas spotkania policjanci omówili strukturę organizacyjną Policji, zadania i uprawnienia funkcjonariuszy Policji, a także mając na uwadze kierunek kształcenia młodzieży uczestniczącej w zajęciach – omówiono tematy z zakresu logistycznego zaopatrzenia Policji w sprzęt, wyposażenie, umundurowanie, infrastrukturę oraz ogólne zasady zabezpieczenia medycznego podczas działań policyjnych. Na prośbę uczestników, mundurowi przedstawili także tematy z zakresu zabezpieczania przez Policję imprez sportowych oraz kulturalno-rozrywkowych zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Znaczną część spotkania policjanci poświęcili warunkom i kryteriom, jakie kandydat do służby w Policji powinien spełniać aby móc ubiegać się o przyjęcie do tej formacji. Omówili poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego oraz system punktowy, a także odtworzyli materiały filmowe dotyczące służby w Policji oraz zasad zdawania testów z zakresu sprawności fizycznej. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób. Na zakończenie policjanci  wręczyli młodzieży plakaty i ulotki informacyjne „Zostań jednym z nas”.

 

Źródło: podinsp. Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze