Pomóżmy bezdomnym przetrwać trudny czas - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KMP Zielona Góra

Pomóżmy bezdomnym przetrwać trudny czas

Data publikacji 13.11.2017

Zbliża się okres zimowy, który jest czasem szczególnie trudnym dla osób bezdomnych i potrzebujących. Jednak już teraz, szczególnie w nocy, temperatury są bardzo niskie, a takie trudne warunki pogodowe mogą być niebezpieczne dla osób, które nie mają odpowiedniego schronienia. Zielonogórscy policjanci regularnie sprawdzają miejsca, w których przebywają bezdomni, aby upewnić się, że warunki w jakich mieszkają, nie zagrażają ich życiu.

Zielonogórscy policjanci już od początku listopada monitorują miejsca gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Sprawdzają pustostany, ogródki działkowe i wszystkie te miejsca o których wiedzą, że mogą tam przebywać bezdomni.
Policjanci będą sprawdzać także sygnały od mieszkańców o osobach potrzebujących pomocy.  Pamiętajmy, że co roku dochodzi też do sytuacji, gdy osoby nietrzeźwe nie są w stanie dojść do domu i zasypiają na ulicy, dlatego tak ważne jest aby mieszkańcy miasta i powiatu, jeśli sami nie mogą pomóc takim osobom, informowali o podobnych sytuacjach odpowiednie służby np. Policję
W ubiegłym roku skuteczne interwencje były możliwa dzięki sygnałom od zielonogórzan, którzy bardzo szybko reagowali widząc nietrzeźwych, bezdomnych lub inne osoby potrzebujące pomocy. Niskie temperatury mogą się utrzymać przez kilka najbliższych dni, dlatego prosimy wszystkich o czujność i zainteresowanie się osobami, które ze względu na stan nietrzeźwości, stan zdrowia czy też wiek nie mogą o siebie zadbać czy też nie mają schronienia.  

 

podinsp. Małgorzata Stanisławska

KMP w ZIelonej Górze