Aktualności

KWP Gorzów Wielkopolski

Podinsp. Piotr Fabijański z powierzonymi obowiązkami na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

Data publikacji 12.01.2018

Zmiana na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. nadzorującego pion logistyczny. Odchodzącego na emeryturę insp. Mirosława Kruszelnickiego, zastąpi dotychczasowy szef zielonogórskich stróżów prawa- podinsp. Piotr Fabijański. Komendant, któremu powierzono obowiązki służbowe na nowym stanowisku rozpocznie swą pracę od piątku /12 stycznia/.

W czwartek /11 stycznia/ Lubuska Policja na uroczystej odprawie podsumowała wyniki swojej pracy osiągnięte w 2017 roku. Ale było to również okazja do przedstawienia jej uczestnikom nowego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Gorzowie Wlkp. Rozkazem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka na wniosek szefa lubuskich stróżów prawa, powierzenie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji przypadło podinsp. Piotrowi Fabijańskiemu, który dotychczas był szefem zielonogórskich policjantów. Tym samym zastąpił na tym stanowisku przechodzącego na emeryturę insp. Mirosława Kruszelnickiego.

Komendant Piotr Fabijański to doświadczony funkcjonariusz, który służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku. Blisko 24-letnie doświadczenie pozwoliło realizować ustawowe zadania policjanta w różnych komórkach i jednostkach.  Pierwsze policyjne kroki stawiał w przygranicznych Słubicach skąd pochodzi. To głównie służba w pionie prewencji, gdzie ostatecznie został naczelnikiem. Skutecznie wykonywane obowiązki służbowe pozwoliły w 2011 roku na przeniesienie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na stanowisko Zastępcy Naczelnika Sztabu Policji. Tę odpowiedzialną funkcję pełnił przez blisko 3,5 roku. W tym czasie odpowiedzialny był m.in. za zapewnienie bezpieczeństwa podczas wielu imprez masowych w naszym regionie oraz koordynację policyjnych służb w całym garnizonie. Odpowiadał również za sytuację kadrową lubuskiej Policji jako Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp. Od listopada 2016 roku kierował zielonogórską Komendą.

Nowy Komendant posiada bogate wykształcenie zawodowe. Ukończył Uniwersytet Zielonogórski studiując na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji oraz  Zachodniopomorską Szkołę Biznesu na Wydziale Ekonomii i Informatyki. Ponadto szkoły podyplomowe- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Zarządzanie w administracji publicznej z elementami prawa w Wyższej Szkole Biznesu.

 

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowym KWP w Gorzowie Wlkp