Wakacje w mieście lub nad wodą? Bezpieczeństwo zapewniają tam policjanci - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KMP Gorzów Wielkopolski

Wakacje w mieście lub nad wodą? Bezpieczeństwo zapewniają tam policjanci

Data publikacji 06.07.2018

Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i całego powiatu policjanci z Komendy Miejskiej Policji W Gorzowie Wlkp. realizują zadania w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą”. W działania zaangażowani są zarówno funkcjonariusze pionu prewencji jak i pionu kryminalnego. Policjanci są wszędzie tam gdzie czas wolny spędzają dzieci i urlopowicze.

Od kilku tygodni policjanci z Komendy Miejskiej Policji Gorzowie Wlkp. dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w mieście i jego okolicach. To nie tylko kontrole zorganizowanych form wypoczynku na koloniach, półkoloniach czy obozach, ale także systematyczne patrole w miejscach gdzie zwykle gromadzą się dzieci i młodzież czyli m.in. w parkach, na osiedlach i oczywiście nad wodą. Szczególnym nadzorem funkcjonariusze objęli właśnie tzw. „dzikie kąpieliska” oraz te akweny, na których obowiązuje zakaz kąpieli. Zadania gorzowskich funkcjonariuszy w okresie wakacji to także te związane z systematycznymi kontrolami sklepów w zakresie przeciwdziałania sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom przed 18 rokiem życia oraz osobom nietrzeźwym. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji gorzowskiej komendy przekazują sprzedawcom w sklepach monopolowych ulotki z informacjami na temat przepisów prawa, które regulują kwestie sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych. Przypominają również, że w przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy sprzedający uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek kupującego. Policja przez cały okres wakacji zwraca także uwagę na małoletnich bez opieki, bądź bez właściwie sprawowanego nadzoru oraz na osoby, które po spożyciu alkoholu wchodzą do wody czy podejmują inne ryzykowne zachowania zagrażające im samym bądź innym.

A oto kilka zasad jakich należy przestrzegać nad wodą, aby uniknąć niebezpieczeństwa:

 1. Nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Najczęściej toną osoby znajdujące się pod działaniem tych środków;

 2. Nie wolno wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu – może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności;

 3. Po wejściu do wody najpierw należy schłodzić okolicę serca, karku oraz twarz;

 4. Do wody wchodzimy tylko w miejscach oznakowanych i do tego przeznaczonych, gdy nad kąpiącymi się czuwa ratownik. Na wejście do wody zezwala biała flaga, czerwona natomiast oznacza całkowity zakaz kąpieli;

 5. Nie skaczmy do wody na "główkę", tym bardziej jeśli nie znamy głębokości wody, a także w miejscach, gdzie obowiązuje taki zakaz. Taki skok może doprowadzić do urazów kręgosłupa i kalectwa. Warto rozeznać miejsce kąpieli;

 6. Rodzice powinni zawsze czuwać nad kąpiącym się dzieckiem, otaczajmy je szczególną opieką. Zaopatrzmy dzieci w sprzęt umożliwiający bezpieczne korzystanie z wody. Stale obserwujmy osoby małoletnie, aby nie doszło do oddalenia się ich od brzegu lub wypłynięcia na zbyt dużą głębokość;

 7. Nie należy przepływać czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;

 8. Nie zaleca się kąpać zaraz po jedzeniu – powinno się odczekać przynajmniej pół godziny;

 9. Do wody najlepiej wchodzić w grupie, albo przynajmniej z drugą osobą;

 10. Korzystając ze sprzętu wodnego upewnijmy się, że jest on sprawny, a przebywające osoby są we właściwy sposób zabezpieczone - mają na sobie specjalne kamizelki;

 11. Pamiętajmy, że odpoczywając nad wodą nie jesteśmy sami. Niedopuszczalne jest popychanie, wrzucanie osób stojących na kładkach lub pomostach do wody. Nie wolno także podtapiać pływających.

Źródło: mł. asp. Agata Kądziołka – Świderska

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp.