Aktualności

KWP Gorzów Wielkopolski

Lubuska Policja na konferencji o „Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”

Data publikacji 26.09.2018

Minęło 25 lat od momentu ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. O wnioskach płynących z tego okresu w kontekście tego wydarzenia, mówiliśmy na specjalnie zorganizowanej konferencji pod honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, która odbyła się w środę /26 września/ w siedzibie Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp.

Uczestników konferencji, którą honorowym patronatem objął Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, przywitał Dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp.-dr Dariusz Rymar. Wśród przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele służb mundurowych lubuskiej Policji, którą reprezentował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jerzy Głąbowski, Służby Więziennej oraz Żandarmerii Wojskowej. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli świata nauki z prof. nadzw. dr hab. Pawłem Leszczyńskim na czele, reprezentującego Panią Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

Jak powiedział insp. Jerzy Głąbowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. „Przestrzeganie zagwarantowanych w Konwencji praw i wolności człowieka bezpośrednio przekłada się na wskaźniki społecznego zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa. Jednocześnie zaufanie publiczne do Policji i wsparcie dla jej działań są ściśle związane z podejściem policjantów do obywateli i zachowaniem wobec nich, szczególnie z poszanowaniem godności człowieka oraz podstawowych praw i wolności człowieka.

Bardzo ciekawe okazały się wystąpienia prelegentów ze służb mundurowych i środowisk akademickich. W lubuskiej Policji rola ta przypadła mł. insp. Agacie Sałatce- Pełnomocnikowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. ds. Ochrony Praw Człowieka. Z przedstawionej prezentacji dowiedzieliśmy się o szczególnej roli policjantów na szczeblu Komendy Głównej Policji oraz Komend Miejskich i Powiatowych Policji w realizowaniu zadań służbowych wynikających z przepisów ustawy o Policji przy jednoczesnym zachowaniu zasad związanych z poszanowaniem godności człowieka oraz podstawowych praw i wolności człowieka. W transparentyny sposób mogliśmy się dowiedzieć jak uzyskać symbiozę tych dwóch czynników, bez której trudno już dziś wyobrazić sobie właściwe wykonywanie zadań Policji.

 

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

Foto: st. sierż. Mateusz Sławek