Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KWP Gorzów Wielkopolski

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"

Data publikacji 05.10.2018

Blisko 170 prac plastycznych zostało nadesłanych na konkurs „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, który adresowany był do dzieci, uczniów klas IV - VII szkół podstawowych. Komisja konkursowa po długiej naradzie wybrała najlepsze prace. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy, gadżety policyjne i nagrody. Konkurs zorganizowano w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

W czwartek, 4 października 2018 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. kilkuosobowa komisja konkursowa oceniła nadesłane prace na wojewódzki konkurs organizowany w ramach Programu działań prewencyjnych pn. „Bezpieczne wakacje 2018”. Przedsięwzięcie przygotował Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. we współpracy z Wojewodą Lubuskim, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp.

Celem konkursu było propagowanie zasad bezpiecznych zachowań wśród dzieci podczas wypoczynku letniego, edukacja i popularyzacja wiedzy wśród dzieci
na temat odpowiednich zachowań nad wodą oraz promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i bezpiecznych zachowań.

Przy ocenianiu prac pod uwagę brano: zgodność pracy z tematyką konkursową, wartość artystyczną i techniczną wykonania pracy, oryginalność podejścia do tematu oraz wartość merytoryczną i walory edukacyjne pracy.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Julita Lisiecka, klasa 5, praca pt. „Kąpielisko na 5” – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu.

II miejsce – Iga Dukowska, klasa 5, praca pt. „Dbam o bezpieczeństwo nad woda” - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Trzebielu.

III miejsce - Hanna Blanka Helwingklasa, klasa 6, praca pt. „Uwielbiam wakacje, ale pamiętam o niebezpieczeństwie” - Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze.

Laureaci otrzymają dyplomy i gadżety policyjne oraz nagrody ufundowane przez Wojewodę Lubuskiego, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy !

Opracował: Wydział Prewencji KWP Gorzów Wlkp.