Ciężkie pojazdy do kontroli. Działania „Bus & Truck” - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KPP Słubice

Ciężkie pojazdy do kontroli. Działania „Bus & Truck”

Data publikacji 16.10.2018

Policjanci ze słubickiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego w poniedziałek (15 października) przeprowadzili działania pod nazwą „Bus & Truck”. Funkcjonariusze zwracali uwagę na sposób przewożenia osób, stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierujących.

Główne szlaki komunikacyjne powiatu słubickiego, to drogi krajowe nr K-2, K-29, K-92, K-31, Autostrada A-2. Drogi te ze względu na duże nasilenie ruchu w tym pojazdów ciężarowych, należą do najbardziej zagrożonych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z bliskością przejść granicznych oraz łączenia się tych dróg zwiększony jest ruch pojazdów wykonujących transport drogowy. W ubiegłym roku na drogach leżących w granicach powiatu słubickiego odnotowano 37 wypadków drogowych, w których osiem osób poniosło śmierć, a 51 osób doznało obrażeń. Odnotowano również ponad 650 kolizji drogowych.

Głównymi przyczynami zdarzeń były:

- nadmierna prędkość;
- nie udzielanie pierwszeństwa przejazdu;
- nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie.

Policja regularnie prowadzi działania kontrolne, mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa, ograniczenie liczby tragicznych wypadków oraz wyrobienie u kierujących pojazdami przeświadczenia o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Głównym celem takich działań jest poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównych ciągach komunikacyjnych, zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom występującym przy przewozie osób. Działania zostały skierowane na kontrolę w zakresie przewozu osób z uwzględnieniem stanu technicznego pojazdów oraz przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. W czasie akcji skontrolowano łącznie 23 pojazdy. Funkcjonariusze w trakcie kontroli ujawnili 16 przypadków przekroczeń prędkości oraz jedno naruszenie związane ze stanem technicznym pojazdu. W trakcie całodniowych działań policjanci zatrzymali również dwa dowody rejestracyjne.

 

Źródło: asp. Magdalena Jankowska

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach