Fotorelacje

Tradycja, etos i wartości służby - Lekcja historii o powstaniu i działalności Policji Państwowej

Data publikacji 04.10.2019

Z okazji obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, Lubuska Policja przygotowała seminarium edukacyjne pn. „Lekcja historii o powstaniu i działalności Policji Państwowej”, które odbyło się 4 października. Tematem przewodnim było pogłębienie wiedzy na temat historii i tradycji Policji, przybliżenie etosu służby funkcjonariuszy Policji Państwowej, promocja zawodu policjanta wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także przypomnienie fundamentalnych wartości, na których opiera się sens istnienia i działania policyjnej formacji.