Struktura

 

Nazwa wydziału Telefon miejski

Wydział Kryminalny

95 7381770

Wydział Wywiadu Kryminalnego

95 7381920

Sekcja Postępowań Administracyjnych Wydziału Prewencji

95 7381570

Wydział Prewencji

95 7381570

Wydział Kadr i Szkolenia

95 7381220

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

95 7381270

Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej

95 7381420

Wydział Finansów

95 7381320

Wydział Łączności i Informatyki

95 7381620

Wydział Kontroli

95 7381470

Wydział Ruchu Drogowego

95 7381170

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

95 7381070

Wydział Konwojowy

95 7381970

Wydział Nieruchomości

95 7381820

Sztab Policji

95 7381120

Laboratorium Kryminalistyczne

95 7381370

Sekcja Antyterrorystyczna

95 7381020

Centralne Biuro Śledcze

95 7381540

Wydział Komunikacji Społecznej

95 7381410

Sekcja  do spraw Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych spraw

95 7381832
95 7381450

Zespół do spraw Prawnych

95 7381310

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka

95 7381530

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego

95 7381010

 

 Struktura KWP w Gorzowie Wlkp. - stan na dzień 15 września 2014 r.

Lp.    Nazwa komórki organizacyjnej
I.    Kierownictwo
     Komendant Wojewódzki Policji
     I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
     Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
     
SŁUŻBA KRYMINALNA
     
II.    Wydział Kryminalny
1.    Zespół do spraw Nadzoru
2.    Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób
3.    Sekcja do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu
     a) Zespół do Walki z Handlem Ludźmi
     b) Zespół do Walki z Przestępczością Narkotykową
4.    Sekcja do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
     a) Zespół do Walki z Przestępczością Samochodową
5.    Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Osób Zagrożonych
     
III.    Wydział Techniki Operacyjnej
1.    Sekcja I
2.    Sekcja II
3.    Sekcja III
4.    Sekcja IV
     
IV.    Wydział Wywiadu Kryminalnego
1.    Zespół do spraw Analizy Kryminalnej
2.    Zespół do spraw Rozpoznania i Werbunków
3.    Zespół do spraw Obsługi Informacyjnej
4.    Zespół do spraw Międzynarodowej Współpracy Policji
     a) Podzespół-Placówka z Mieszaną Obsadą z siedzibą w m. Świecko
5.    Zespół do Walki z Cyberprzestępczością
     
V.    Laboratorium Kryminalistyczne
1.    Zespół do spraw Chemii
2.    Sekcja do spraw Daktyloskopii, Mechanoskopii, Badań Dokumentów, Traseologii i Technik Audiowizualnych
     
VI.    Wydział do Walki z Korupcją
1.    Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy
2.    Zespół Dochodzeniowo-Śledczy
     
VII.    Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą
1.    Zespół do Walki z Przestępczością Przeciwko Obrotowi Gospodarczemu
2.    Zespół do Walki z Przestępczością Podatkową, Celną i Przeciwko Środowisku
3.    Zespół do Walki z Przestępczością Przeciwko Własności Intelektualnej i Przemysłowej oraz Przestępczością Komputerową
4.    Zespół Dochodzeniowo-Śledczy
     
SŁUŻBA PREWENCYJNA
     
VIII.    Wydział Prewencji
1.    Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii
2.    Zespół do spraw Organizacji Służby
3.    Zespół do spraw Ochrony Osób i Mienia
4.    Jednoosobowe Stanowisko do spraw Postępowań w Sprawach Cudzoziemców
5.    Zespół do spraw Pozwoleń na Broń
     
IX.    Sztab Policji
1.    Zespół Dyżurnych
2.    Zespół do spraw Zarządzania Kryzysowego
3.    Zespół do spraw Operacji Policyjnych
     
X.    Sekcja Antyterrorystyczna
1.    Zespół Bojowy
2.    Zespół Minersko-Pirotechniczny
     
XI.    Wydział Ruchu Drogowego
1.    Zespół Organizacji Służby
2.    Zespół do spraw Przestępstw w Ruchu Drogowym
3.    Zespół do spraw Wykroczeń
4.    Sekcja Zabezpieczenia Autostrady
     
XII.    Wydział Konwojowy
1.    Zespół Organizacji Służby
2.    Sekcja w Zielonej Górze
     a) Ogniwo Policji Sądowej
     b) Ogniwo w Nowej Soli
     c) Ogniwo w Lubsku
3.    Sekcja w Gorzowie Wlkp.
     a) Ogniwo Policji Sądowej
     b) Ogniwo w Międzyrzeczu
4.    Policyjna Izba Dziecka w Gorzowie Wlkp.
     
SŁUŻBA WSPOMAGAJĄCA
     
XIII.    Wydział Kontroli
1.    Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej i Finansowo-Gospodarczej
2.    Zespół Skarg i Wniosków
3.    Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu i Analiz
     
XIV.    Zespół do spraw Prawnych
     
XV.    Wydział Kadr i Szkolenia
1.    Zespół do spraw Osobowych i Ewidencji
2.    Zespół do spraw Doboru
3.    Jednoosobowe Stanowisko do spraw Dyscyplinarnych
4.    Zespół Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego
5.    Zespół do spraw Organizacyjno-Etatowych
     
XVI.    Wydział Komunikacji Społecznej
1.    Zespół Komunikacji Wewnętrznej
2.    Zespół Obsługi Kancelaryjnej
     
XVII.    Zespół Prasowy
     
XVIII.    Zespół Psychologów
     
XIX.    Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
     
XX.    Wydział Finansów
1.    Sekcja do spraw Wydatków Osobowych
2.    Sekcja do spraw Księgowości
3.    Zespół do spraw Budżetu i Rozliczeń
4.    Zespół do spraw Windykacji Należności Budżetowych
     
XXI.    Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej
1.    Zespół Ogólny
2.    Sekcja Transportu
3.    Sekcja Uzbrojenia i Techniki Specjalnej
     
XXII.    Wydział Nieruchomości
1.    Zespół Ogólny
2.    Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
3.    Sekcja Inwestycji i Zaopatrzenia
     
XXIII.    Sekcja do spraw Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
     
XXIV.    Wydział Łączności i Informatyki
1.    Zespół Ogólny
2.    Sekcja Telekomunikacji
3.    Sekcja Radiokomunikacji i Wsparcia Technicznego
4.    Zespół Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia
5.    Sekcja Administratorów
     
XXV.    Wydział Ochrony Informacji Niejawnych
1.    Zespół Postępowań Sprawdzających i Kontroli
2.    Kancelaria Tajna
3.    Zespół Archiwum
     
XXVI.    Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka
     
XXVII.    Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
     
     

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

ul. Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wlkp

email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrala telefoniczna
Telefony alarmowe
Dyżurny KWP
Dyżurny Zespołu Prasowego
Telefon zaufania
Telefon 10 minut

+48 95 738-19-00
997 | 112
+48 95 738-11-11 lub +48 95 738-11-31
+48 691 51-71-42
+48 95 738-14-84 (płatny) lub 800-162-616 (bezpłatny)
+48 95 738-14-84

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim © 2015
Projekt i wykonanie Tomasz Michalak