Struktura

I. Kierownictwo
  Komendant Wojewódzki Policji
  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
  Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
   
SŁUŻBA KRYMINALNA
II. Wydział Kryminalny
1. Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób
2. Sekcja do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu
  a) Zespół do Walki z Handlem Ludźmi
  b) Zespół do Walki z Przestępczością Narkotykową
  c) Zespół do spraw Ochrony Osób Zagrożonych
3. Zespół do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu 
   
III. Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
1. Sekcja Kryminalna
2. Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą
3. Zespół do spraw Nadzoru
   
IV. Wydział Techniki Operacyjnej
1. Sekcja I
2. Sekcja II
3. Sekcja III
4. Sekcja IV
   
V. Wydział Wywiadu Kryminalnego
1. Zespół do spraw Analizy Kryminalnej 
2. Zespół do spraw Rozpoznania i Werbunków
3. Zespół do spraw Obsługi Informacyjnej
4. Zespół do spraw Międzynarodowej Współpracy Policji
  a) Podzespół-Placówka z Mieszaną Obsadą z siedzibą w m. Świecko
   
VI. Laboratorium Kryminalistyczne
1. Zespół do spraw Chemii
2. Sekcja do spraw Daktyloskopii, Mechanoskopii, Badań Dokumentów, Traseologii i Technik Audiowizualnych
   
VII. Wydział do Walki z Korupcją
1. Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy
2. Zespół Dochodzeniowo-Śledczy
   
VIII. Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą
1. Zespół do Walki z Przestępczością Przeciwko Obrotowi Gospodarczemu
2. Zespół do Walki z Przestępczością Podatkową, Celną i Przeciwko Środowisku
3. Zespół do Walki z Przestępczością Przeciwko Własności Intelektualnej i Przemysłowej oraz Przestępczością Komputerową
   
IX. Wydział do Walki z Cyberprzestępczością
   
SŁUŻBA PREWENCYJNA
X. Wydział Prewencji
1. Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii
2. Zespół do spraw Organizacji Służby
   
XI. Sztab Policji
1. Zespół Dyżurnych
2. Zespół do spraw Zarządzania Kryzysowego
3. Zespół do spraw Operacji Policyjnych
   
XII. Sekcja Antyterrorystyczna
1. Zespół Bojowy
2. Zespół Minersko-Pirotechniczny
   
XIII. Wydział Ruchu Drogowego
1. Zespół Organizacji Służby
2. Zespół do spraw Przestępstw w Ruchu Drogowym
3. Zespół do spraw Wykroczeń
4. Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej
5. Sekcja Zabezpieczenia Autostrady
   
XIV. Wydział Postępowań Administracyjnych
1. Zespół do spraw Ochrony Osób i Mienia oraz Postępowań w Sprawach Cudzoziemców
2. Zespół do spraw Pozwoleń na Broń
   
XV. Wydział Konwojowy
1. Zespół Organizacji Służby
2. Sekcja w Zielonej Górze
  a) Ogniwo Policji Sądowej
  b) Ogniwo w Nowej Soli
  c) Ogniwo w Lubsku
3. Sekcja w Gorzowie Wlkp.
  a) Ogniwo Policji Sądowej
  b) Ogniwo w Międzyrzeczu
4. Policyjna Izba Dziecka w Gorzowie Wlkp.
   
SŁUŻBA WSPOMAGAJĄCA
XVI. Wydział Kontroli
1. Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej i Finansowo-Gospodarczej
2. Zespół Skarg i Wniosków
3. Zespół do spraw Audytu i Analiz
   
XVII. Zespół do spraw Prawnych
   
XVIII. Wydział Kadr i Szkolenia
1. Zespół do spraw Osobowych i Ewidencji
2. Zespół do spraw Doboru
3. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Dyscyplinarnych
4. Zespół Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego
5. Zespół do spraw Organizacyjno-Etatowych
   
XIX. Wydział Komunikacji Społecznej
1. Zespół Komunikacji Wewnętrznej
2. Zespół Obsługi Kancelaryjnej
   
XX. Zespół Prasowy
   
XXI. Zespół Psychologów
   
XXII. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
   
XXIII. Wydział Finansów
1. Sekcja do spraw Wydatków Osobowych
2. Sekcja do spraw Księgowości
3. Zespół do spraw Budżetu i Rozliczeń
4. Zespół do spraw Windykacji Należności Budżetowych
   
XXIV. Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej
1. Zespół Ogólny
2. Sekcja Transportu
3. Zespół Uzbrojenia i Techniki Specjalnej
   
XXV. Wydział Nieruchomości
1. Zespół Ogólny
2. Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
3. Zespół Inwestycji i Remontów
4. Zespół Zaopatrzenia
   
XXV. Sekcja do spraw Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
   
XXVI. Wydział Łączności i Informatyki
1. Zespół Ogólny
2. Sekcja Telekomunikacji
3. Sekcja Radiokomunikacji i Wsparcia Technicznego
4. Zespół Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia
5. Sekcja Administratorów
   
XXVII. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych
1. Zespół Postępowań Sprawdzających i Kontroli
2. Kancelaria Tajna
3. Zespół Archiwum
   
XXVIII. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka
   
XXIX. Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

ul. Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wlkp

email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrala telefoniczna
Telefony alarmowe
Dyżurny KWP
Dyżurny Zespołu Prasowego
Telefon zaufania
Telefon 10 minut

+48 95 738-19-00
997 | 112
+48 95 738-11-11 lub +48 95 738-11-31
+48 691 51-71-42
+48 95 738-14-84 (płatny) lub 800-162-616 (bezpłatny)
+48 95 738-14-84

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim © 2015
Projekt i wykonanie Tomasz Michalak