Rzecznik prasowy - Policja Lubuska

Rzecznik prasowy

Rzecznik prasowy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

nadkom. Marcin Maludy

47 791 15 15

691 517 142

rzecznik@go.policja.gov.pl

Rzecznik odpowiada wyłącznie na korespondencję od dziennikarzy. Pozostałe listy przekazywane są do odpowiednich komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji


Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

 

podkom. Maciej Kimet

47 791 15 22

691 517 142

maciej.kimet@go.policja.gov.pl

 

 

sierż. szt. Mateusz Sławek

47 791 15 14

691 517 142

mateusz.slawek@go.policja.gov.pl

 

 


Zespół Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, nazwę redakcji oraz numer telefonu.

W dni robocze od godziny 15.30 do 20.00, w soboty, niedziele i dni świąteczne od 10.00 do 12.00 dyżurujemy pod numerem telefonu komórkowego: 691 517 142

W szczególnych sytuacjach jesteśmy dostępni pod dyżurnym numerem telefonu komórkowego: 691 517 142