Wydział Postępowań Administracyjnych KWP Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 10 - Pozwolenia i ochrona - Policja Lubuska

Pozwolenia i ochrona

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 10

SEKRETARIAT

tel.  47 791 1870

fax. 47 791 1895

email: sekretariat.wpa@go.policja.gov.pl

 

ZESPÓŁ ds. POZWOLEŃ NA BROŃ

tel. 47 791 1882

tel. 47 791 1883

tel. 47 791 1884

 

ZESPÓŁ ds. OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW

Nadzór nad SUFO, uzgadnianie planów ochrony

tel. 47 791 1873

tel. 47 791 1885

 

Pracownik ochrony, licencja detektywa

tel. 47 791 1886

tel. 47 791 1887

tel. 47 791 1888

tel. 47 791 1889

 

Przyjęcia petentów we wtorki, środy i czwartki w godz. 10:00 - 14:00

 

POZWOLENIE NA BROŃ

OCHRONA

WYKAZ LEKARZY I PSYCHOLOGÓW

OPŁATY SKARBOWE

PLIKI DO POBRANIA

 

Zakres działania wydziału:

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Gorzowie Wlkp. realizuje zadania w zakresie:

1. Uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegających obowiązkowej ochronie.

2. Opracowywania projektów decyzji administracyjnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawach:

  • odmowy uzgodnienia planu ochrony,
  • zezwolenia na utworzenie wewnętrznych służb ochrony,
  • wydawania pozwoleń na broń,
  • wydawania licencji detektywa;
  • organizowania i przeprowadzania egzaminów dopuszczających do posiadania broni oraz uzyskania pozwolenia na broń,

3. Wykonywania zleconych kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wymagających koncesji,

4. Współdziałania, współpracy i nadzoru nad uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów prawa,

5. Prowadzenia ewidencji wydanych licencji detektywa,

6. Organizowania, prowadzenie i inspirowanie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o broni i amunicji przez osoby fizyczne i inne podmioty posiadające broń,

7. Sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,

8. Współdziałania i współpracy z jednostkami podległymi oraz z Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w sprawach cudzoziemców,

9. Współpracy z Lubuskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wlkp. a Komendantem Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej,