Pliki do pobrania - Policja Lubuska

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

wniosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

wniosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

oświadczenie wnioskodawcy

 

wzór zgody przewozowej dla przedsiębiorców

wzór uprzedniej zgody przewozowej dla przedsiębiorców

wzór zgody przewozowej dla osób fizycznych

wzór uprzedniej zgody przewozowej dla osób fizycznych

wniosek - broń palna

wniosek o wydanie zaświadczenia do nabycia broni

wniosek o wydanie dopuszczenia do posiadania broni

wniosek o wydanie dopuszczenia do posiadania broni - ochrona osób i mienia