Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi - PZZL - Policja Lubuska

Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi - PZZL

Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi - PZZL

Specjaliści tej dziedziny pracują na rzecz Policji jako organizacji oraz wspierają funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w obszarze doboru wewnętrznego i zewnętrznego oraz w rozwiązywaniu problemów dotyczących całych zespołów.

W ramach specjalizacji zarządzanie zasobami ludzkimi psycholodzy policyjni realizują następujące zadania:

  1. uczestniczą w postępowaniach kwalifikacyjnych dla kandydatów do służby w Policji poprzez prowadzenie badań psychologicznych testem MultiSelect;
  2. uczestniczą w procedurach doboru wewnętrznego dla policjantów na wybrane stanowiska, np. analityk kryminalny, negocjator, dyżurny lub do określonych komórek organizacyjnych, np. Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych;
  3. uczestniczą w procedurach doboru na stanowiska cywilne;
  4. uczestniczą w postępowaniach kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji,
  5. uczestniczą w działaniach zmierzających do zapewnienia efektywnego i spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym:
  • diagnozują problemy związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz biorą udział w ich rozwiązywaniu,
  • prowadzą doradztwo dla osób stanowiących kadrę kierowniczą w jednostce organizacyjnej Policji w zakresie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi,
  • badają atmosferę pracy i służby,
  • prowadzą mediacje w celu polubownego rozwiązywania problemów i konfliktów występujących w służbie lub pracy;
  1. prowadzą szkolenia z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, dotyczące np. motywowania pracowników, budowania zespołów, planowania i organizacji pracy, udzielania informacji zwrotnych;

 

Psycholog wiodący w specjalizacji Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi: Koordynator Zespołu Psychologów

Magdalena Mielczarek-Snopek, tel. 79 112 07, 519 534 240.