Polsko-niemiecka współpraca dla bezpieczeństwa mieszkańców - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KWP Gorzów Wielkopolski

Polsko-niemiecka współpraca dla bezpieczeństwa mieszkańców

Data publikacji 12.09.2018

Lubuski Komendant Wojewódzki nadinsp. Helena Michalak spotkała się z Prezydentem Policji Brandenburgii Hans-Jürgenem Mörke. Wizyta niemieckiej delegacji była okazją do omówienia bieżącej jak również przyszłej współpracy. Obie strony potwierdzają, że jest ona niezwykle istotna i stanowi o bezpieczeństwie na terenach przygranicznych.

Od wielu lat lubuska policja współpracuje ze swoimi kolegami z Brandenburgii. To przede wszystkim wspólne narady, a także działania, by zwalczać przestępczość transgraniczną i przygraniczną. Funkcjonariusze z Polski i Niemiec wymieniają się posiadanymi informacjami, dzięki czemu mogą skutecznie podejmować walkę z przestępczym procederem. Wielokrotnie delegacje obu państw, różnych policyjnych specjalizacji spotykają się, by wymieniać się doświadczeniami i wiedzą.

Ważną rolę w szybkim przepływie informacji ma Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. To właśnie tutaj funkcjonariusze obu krajów przekazują i konsultują niezbędne dla bezpieczeństwa komunikaty. Stąd informacje trafiają do kolejnych jednostek zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Spotkanie nadinsp. Heleny Michalak – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Hansa Jürgena Mörke Prezydenta Policji Brandenburgii, było okazją do omówienia bieżącej i dalszej współpracy mundurowych obu krajów. Polsko-niemieckie kontakty są bowiem niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców przygranicznych terenów. Efektem długotrwałej współpracy są realizowane sprawy, związane między innymi z kradzieżami samochodów (JIT) czy paneli słonecznych. Współpraca zwłaszcza służb kryminalnych jest oceniana bardzo wysoko.

Jeszcze w tym roku, w Żaganiu, odbędzie się kolejna, międzynarodowa konferencja graniczna.

 

sierż. szt. Grzegorz Jaroszewicz

Zespół Prasowy

KWP w Gorzowie Wlkp.