Ćwiczenia EGIDA-18 w Lubuskiem - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KWP Gorzów Wielkopolski

Ćwiczenia EGIDA-18 w Lubuskiem

Data publikacji 01.10.2018

W niedzielę, 30 września, zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, w wybranych 90 jednostkach organizacyjnych Policji szczebla powiatowego (miejskiego, rejonowego), przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-18. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 1714 osób. To tzw. rezerwy osobowe. Rezerwiści posiadali nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji. W garnizonie lubuskim ćwiczenia te zostały przeprowadzone w jednostkach Policji w Nowej Soli, Strzelcach Kraj., Wschowie i Żaganiu.

W niedzielę, punktualnie o godzinie 7.00, w czterech jednostkach Policji na terenie województwa lubuskiego rozpoczęły się ćwiczenia obronne „EGIDA-18”. To jedno z największych tego typu działań, przeprowadzone przy współpracy administracji wojskowej. „EGIDA-18” jest przedsięwzięciem z zakresu przygotowań obronnych w Policji, mającym na celu praktyczne sprawdzenie założeń planistycznych dotyczących rozbudowy struktury organizacyjnej w procesie powoływania osób do odbycia ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, który stanowi istotny element sytemu doskonalenia działań Policji w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczenia jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w2018 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz Decyzja Komendanta Głównego Policji nr 218 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia w jednostkach organizacyjnych Policji ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-18”.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiadała Komenda Główna Policji oraz komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji. Głównymi założeniami ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji na linii KPP/KMP/KRP – KWP/KSP – KGP.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026.

źródło: KGP

KPP w Nowej Soli;

KPP w Strzelcach Kraj.

KPP w Wschowie;

KPP w Żaganiu.